Raad van Toezicht vernieuwd

Henry Battjes

Raad van Toezicht vernieuwd

Afgelopen week heette het Bijbels Museum Ida Overdijk van harte welkom als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. We danken Manuela Kalsky, voorzitter tot 1 januari 2024, voor haar grote inzet en prettige samenwerking gedurende de afgelopen jaren. En verheugen ons op de samenwerking met Ida!

Ook Babette Aalberts, algemeen lid van de Raad en vertrouwenspersoon, is uitgezwaaid. Het museum dankt haar voor de prettige samenwerking en haar belangrijke bijdragen op het gebied van juridische zaken en communicatie.  Babette wordt opgevolgd door Henry Battjes, manager Audit Financial Services bij KPMG.

Ida Overdijk

Ida Overdijk, voorzitter Raad van Toezicht Bijbels Museum (foto Bettina Traas)

Voorzitter Ida Overdijk is opgeleid als theoloog, was jarenlang werkzaam als programmamaker en eindredacteur bij de IKON, en later de EO en is voorzitter van bestuur Stichting Nieuw Wij: “Als een rode draad meanderen de Bijbel en kunst & cultuur door mijn leven. Zowel in mijn werk voor televisie als in mijn persoonlijk leven heb ik mij door dat weerbarstige en poëtische Boek der Boeken laten inspireren. Dus wat is er mooier dan mij nu te engageren voor het Bijbels Museum.”

Henry Battjes

Henry Battjes leerde het Bijbels Museum het afgelopen jaar al goed kennen, via een traineeship voor toezichthouders, georganiseerd door Binoq Atana. Hij liep een jaar mee met de Raad van Toezicht van het Bijbels Museum, en is daarna gevraagd toe te treden als lid, waarop hij positief reageerde:

“Met mijn financiële expertise wil ik graag bijdragen aan het Bijbels Museum, dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot het eerste nomadische museum van Nederland. De missie van het museum omarm ik: het delen van verhalen waarmee wordt bijgedragen aan bezinning en bezieling.

Wat mij tevens aanspreekt is dat het Bijbels Museum in tentoonstellingen verbreedt naar andere religies. In mijn jeugd heb ik aspecten uit de christelijke en de islamitische traditie meegekregen. Juist in deze tijd is het belangrijk stil te staan bij overeenkomsten in plaats van verschillen. Het is een eer betrokken te zijn bij een museum dat met zijn tentoonstellingen voortbouwt op onze rijke geschiedenis en vooruitkijkt naar een vernieuwende toekomst.”