Toezichthouder gezocht

Dit is mijn verhaal (foto P. Bosboom/Bijbels Museum)

Het Bijbels Museum zoekt ter uitbreiding van de Raad van Toezicht een bevlogen toezichthouder – kennisgebied curator of programmamaker in de culturele sector.

Raad van Toezicht
Het Bijbels Museum onderschrijft en hanteert de principes neergelegd in de Governance Code Cultuur, Code diversiteit en inclusiviteit, en de Fair Practice Code. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het bestuur en de uitvoering van het beleid. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven personen die affiniteit hebben met de missie van de stichting. De leden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarbij specifieke kwaliteiten en aandachtsgebieden.

De Raad van Toezicht wordt voorgezeten door theoloog Prof. dr. Manuele Kalsky. Verder is in de raad expertise aanwezig op het gebied van ondernemerschap, juridische zaken en financiën. Voor het nieuw te werven lid wordt kennis van cultuurbeleid en programmering gevraagd.

Binoq Atana
Voor het algemeen profiel en specifieke profieleisen, zie de volledige vacaturetekst op Binoq-Atana. Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie voor 25 oktober 2021 mailen aan info@binoq.nl.