Schenken naar keuze

Het Bijbels Museum is voor zijn exploitatie en voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van vrije en periodieke schenkingen. Helpt u mee onze missie verwezenlijken?

Eenmalige donatie

Donateurs maken het het Bijbels Museum mogelijk tentoonstellingen te maken voor wie wel en voor wie niet gelooft. Naast periodiek schenken is het als donateur ook mogelijk om eenmalig of op momenten naar keuze een financiële bijdrage aan het Bijbels Museum te doen. U kunt uw donatie overmaken via onderstaand formulier of storten op rekeningnummer NL31INGB0003186300 t.n.v. Stichting Bijbels Museum te Amsterdam.

Informatie vrij schenken
Het Bijbels Museum is door de belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
Als donateur is een gift aan Stichting Bijbels Museum daarmee een mogelijke aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting. Het totaal van uw giften dient boven 1% van uw drempelinkomen te liggen. Wat u meer hebt gedoneerd dan dit drempelbedrag mag u aftrekken, tot een maximum van 10% van dat drempelinkomen. Wanneer u de periodieke schenking hebt vastgelegd in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst met het museum, is deze volledig en zonder beperkingen aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Wilt u uw schenking zelf regelen? Download hier een overeenkomst periodiek schenken zonder notaris. Als u wilt dat de schenking door het Bijbels Museum automatisch wordt geïncasseerd, vul dan ook de betalingsvolmacht in.

De uitgeprinte formulieren kunt u invullen en kosteloos retour zenden aan:

Bijbels Museum
Vriendenadministratie
Antwoordnummer 7857
1000 RA Amsterdam

Wij kunnen u de formulieren desgewenst ook toesturen.

Notarieel schenken kan natuurlijk altijd nog. Bij een jaarlijkse bedrag vanaf
€ 120,- neemt het Bijbels Museum de notariskosten voor zijn rekening.

ANBI 
ANBI instellingen als het Bijbels Museum zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het Bijbels Museum. Kijk voor meer informatie op www.ANBI.nl of maak gebruik van de speciale rekentool via anbigift.nl.

Persoonlijk advies 
Voor persoonlijk overleg of meer informatie neem je contact op met Marjolein Marreveld:
vrienden@bijbelsmuseum.nl 
T 020 624 24 36

Geefwet en culturele ANBI’s
Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil daarmee de giften aan cultuur stimuleren. Een interessante fiscale maatregel is de invoering van een ‘multiplier’ op giften aan cultuur. Een gift aan een culturele ANBI, zoals het Bijbels Museum, levert tijdelijk (voor de komende vijf jaar) extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan het Bijbels Museum met een ‘multiplier’ van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. De Geefwet is van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen.