Draag bij

Het Bijbels Museum is voor zijn exploitatie en voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van vrije en periodieke schenkingen. Ruim 6.000 vrienden steunen het museum. Geloof je in wat we doen en wil je ook bijdragen? Kijk welke mogelijkheid het beste bij je past, eenmalig of structureel. We zijn iedereen even dankbaar!

Draag bij: Word vriend

Draag bij aan de missie van het Bijbels Museum! Misschien ben je enthousiast over wat we doen, geloof je net als wij in een koers van bezinning en bezieling. Van er voor elkaar zijn, naar elkaar luisteren en echt kijken, vanuit je hart. Onze ruim 6.000 vrienden helpen het museum zijn missie waar te maken. Vrienden hebben gratis toegang tot onze tentoonstellingen, ontvangen drie maal per jaar een brief van de directeur en regelmatig e-nieuwsbrieven en uitnodigingen voor speciale ontvangsten. Help je mee?

Draag ook bij! Meld je hieronder aan en bepaal zelf hoe vaak je doneert. Ben je al vriend en wil je bijdragen via automatische incasso? Bel ons even en we maken het voor je in orde: 020 6242436.

Eerst meer weten? Lees hieronder over belastingvrij schenken en onze culturele ANBI-status. Met de speciale rekentool via anbigift.nl kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan het Bijbels Museum u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. en de mogelijke voordelen daarvan bij uw belastingaangifte. Alvast heel hartelijk dank! 

Eenmalige donatie

Naast periodiek schenken is het ook mogelijk om eenmalig of op momenten naar keuze een financiële bijdrage aan het Bijbels Museum te doen. Draag bij met een donatie via onderstaand formulier of stort je bijdrage op rekeningnummer NL31INGB0003186300 t.n.v. Stichting Bijbels Museum te Amsterdam.

Informatie vrij schenken
Het Bijbels Museum is door de belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
Een gift aan Stichting Bijbels Museum is daarmee een mogelijke aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting. Het totaal van je giften dient boven 1% van je drempelinkomen te liggen. Wat je meer hebt gedoneerd dan dit drempelbedrag mag je aftrekken, tot een maximum van 10% van dat drempelinkomen. Wanneer je de periodieke schenking hebt vastgelegd in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst met het museum, is deze volledig en zonder beperkingen aftrekbaar van je belastbaar inkomen.

Wil je je schenking zelf regelen? Download hier een overeenkomst periodiek schenken zonder notaris. Als je wilt dat de schenking automatisch wordt geïncasseerd, vul dan ook de betalingsvolmacht in.

De uitgeprinte formulieren kun je invullen en kosteloos retour zenden aan:

Bijbels Museum
Vriendenadministratie
Antwoordnummer 7857
1000 RA Amsterdam

Wij kunnen je de formulieren desgewenst ook toesturen.

Notarieel schenken kan natuurlijk altijd nog. Bij een jaarlijkse bedrag vanaf
€ 120,- neemt het Bijbels Museum de notariskosten voor zijn rekening.

Himmelsbach draag bij in zwarte broek wit tshirt, voor een witte muur met zwartwit portretten in houtgravure
Himmelsbach in de tentoonstelling EXODUS (2023)

ANBI 
ANBI instellingen als het Bijbels Museum zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Je schenking komt dus geheel ten goede aan het Bijbels Museum. Kijk voor meer informatie op www.ANBI.nl.

Persoonlijk advies 
Voor persoonlijk overleg of meer informatie neem je contact op met Marjolein Marreveld:
vrienden@bijbelsmuseum.nl 
T 020 6242 436

Geefwet en culturele ANBI’s
Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil daarmee de giften aan cultuur stimuleren. Een interessante fiscale maatregel is de invoering van een ‘multiplier’ op giften aan cultuur. Een gift aan een culturele ANBI, zoals het Bijbels Museum, levert tijdelijk (voor de komende vijf jaar) extra voordeel op in de inkomstenbelasting. Je mag je gift aan het Bijbels Museum met een ‘multiplier’ van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat je een kwart meer aftrekt dan je eigenlijk hebt geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. De Geefwet is van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen.

De statutaire naam van het Bijbels Museum is Stichting Bijbels Museum. 

KvK: 41199211
RSIN: 3559907