Word vriend

Misschien ben je enthousiast over wat we doen, geloof je net als wij in een koers van bezinning en bezieling. Van er voor elkaar zijn, naar elkaar luisteren en echt kijken, vanuit je hart. Als vriend van het museum help je ons tentoonstellingen maken rond Bijbels thema’s en verhalen, voor wie wel en voor wie niet gelooft. Ruim 6.000 vrienden houden het museum in stand. Ze hebben gratis toegang tot onze tentoonstellingen en ontvangen regelmatig nieuwsbrieven en uitnodigingen voor speciale ontvangsten. 

Wil je ook bijdragen? Meld je hier aan en bepaal zelf hoe vaak je doneert.
Eerst meer weten? Lees hieronder over belastingvrij schenken en onze ANBI-status. Alvast heel hartelijk dank! 

Informatie vrij schenken
Een gift aan Stichting Bijbels Museum is een mogelijke aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting. Het totaal van je giften dient boven 1% van je drempelinkomen te liggen. Wat je meer hebt gedoneerd dan dit drempelbedrag mag je aftrekken, tot een maximum van 10% van dat drempelinkomen. Wanneer je de periodieke schenking in een notariële akte laat vastleggen is deze volledig en zonder beperkingen aftrekbaar van je belastbaar inkomen.

Geefwet
Per 1 januari 2012 is de nieuwe geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil daarmee de giften aan cultuur stimuleren. Een interessante fiscale maatregel is de invoering van een ‘multiplier’ op giften aan cultuur. Een gift aan een culturele instelling, zoals het Bijbels Museum, levert tijdelijk (voor de komende vijf jaar) extra voordeel op in de inkomstenbelasting. Je mag je gift aan het Bijbels Museum met een ‘multiplier’ van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat je een kwart meer aftrekt dan je eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. De Geefwet is van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen.

ANBI 
Ook het Bijbels Museum is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). ANBI instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Je schenking komt dus geheel ten goede aan het Bijbels Museum. Kijk voor meer informatie op www.ANBI.nl

Persoonlijk advies 
Voor persoonlijk overleg of meer informatie neem je contact op met Marjolein Marreveld:
vrienden@bijbelsmuseum.nl 
T 020 6242 436