Governance: toezicht en gedragscode

Tentoonstelling Eva, Sara en Hanna in Fotogalerie de Gang (2023)

Toezicht en gedragscode

Het Bijbels Museum heeft een directeur/bestuurder, aangesteld door en rapporterend aan een Raad van Toezicht die werkt volgens de relevante regels voor toezicht en gedrag.

Directeur/bestuurder
Drs. C.F. (Carolien) Croon

Raad van Toezicht
Drs. I. (Ida) Overdijk, voorzitter
Dhr. H. (Henry) Battjes, lid
Mevr. S. (Sanne) ten Brink, lid
Mr. G. E. (Gerard) Endedijk, lid
Dhr. K.A. (Kees) Mylanus, lid
Mevr. N. (Natascha) Slagtand, lid

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het Bijbels Museum onderschrijft en volgt de volgende codes:
Governance Code Cultuur
Code Diversiteit en Inclusie
Fair Practice Code Cultuur
Ethische Code voor Musea

Vertrouwenspersoon

Het Bijbels Museum heeft een vertrouwenspersoon benoemd die beschikbaar is voor werknemers, vrijwilligers, stagiairs en inhuurkrachten van het museum. De vertrouwenspersoon werkt op basis van de door de Raad van Toezicht vastgestelde Regeling melding ongewenste omgangsvormen, die je hier kunt downloaden. Wil je een melding doen aan de vertrouwenspersoon, dan kan dat via vertrouwenspersoon@bijbelsmuseum.nl.