KOM BIJ MIJ

Bloemlezing (detail) door Annita Smit. Uit: Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord, te zien (geweest) in Den Haag, Uden, Ter Apel en Amsterdam.
Foto Anja Loepa/Bijbels Museum

Heb je onze advertentie gezien in Visie?

Misschien ben je enthousiast over wat we doen, omdat je ook in de Bijbel gelooft, als inspiratiebron, richtsnoer, heilig boek. Misschien ben je blij dat het Bijbels Museum er mede voor zorgt dat de Bijbel van betekenis blijft. We tonen ons werk in heel Nederland, voor wie wel en voor wie niet gelooft. Met tentoonstellingen en speciale activiteiten rond bijbelse verhalen en thema’s, gericht op bezinning en bezieling.

Een trouwe kring van ruim 7.000 vrienden helpt het Bijbels Museum zijn missie waar te maken. Help je mee?

Vrienden bij de opening van Tijd en Eeuwigheid in de Kloosterkerk in Den Haag, zomer 2021 (foto Petra Katanic)