Alles heeft zijn uur door Annita Smit (detail, foto Anja Loepa)

Tot onze spijt is Nederland weer in lock down. De musea zijn voorlopig gesloten. We wensen iedereen veel sterkte & gezondheid toe. En we hopen u zo snel mogelijk weer te mogen ontvangen bij onze presentatiepartners! Tot we weer open zijn, op zoek naar inspiratie? Bekijk ook eens de films op ons Youtube-kanaal, de online […]

Omdat nalaten aan een museum een zeer persoonlijke keuze is, willen we u zo goed mogelijk helpen. Samen kunnen we onderzoeken op welke wijze u wilt nalaten. U kunt het Bijbels Museum bijvoorbeeld benoemen als erfgenaam of ons een legaat nalaten. We bespreken graag met u de mogelijkheden. Bel of mail Marjolein Marreveldm.marreveld@bijbelsmuseum.nl06 49720485

Het symposion De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, zondag 17 oktober 2021 in Bilthoven, georganiseerd door stichting Rozenkruis i.s.m. het Bijbels Museum, was uitverkocht. Bijna 200 mensen genoten van inspirerende voordrachten van o.a. Marjolijn van Heemstra, Hugo van Hooreweghe en Elly Nooy. Carla Bos en Wendy Rijken verzorgden prachtige intermezzi met hun harpen. […]

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Beeld uit de tentoonstelling Dit is mijn verhaal (foto P. Bosboom)

Lid Raad van Toezicht gezocht Het Bijbels Museum zoekt ter uitbreiding van de Raad van Toezicht een bevlogen TOEZICHTHOUDER – kennisgebied cultuur Raad van ToezichtHet Bijbels Museum onderschrijft en hanteert de principes neergelegd in de Governance Code Cultuur, Code diversiteit en inclusiviteit, en de Fair Practice Code. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder […]

Refelinio, Nineke, Maya, Ihab, Joenoes, Anil, Wai Wai en Dave maakten allemaal een moeilijke periode door waar ze inmiddels positief op terugkijken. Met een klik op de foto start je hun Verhalen van Hoop, korte podcasts vol inspiratie en liefde. Laat je inspireren door hun veerkracht en moed. Foto’s: Cigdem Yuksel OOK ANDEREN DEELDEN HUN […]

Gershwin leest zijn gedicht Dichtbij het licht voor uit de tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord (klik op de foto). Geloof je net als wij in een koers van bezinning en bezieling? Van er voor elkaar zijn, naar elkaar luisteren en echt kijken, vanuit je hart. Onze tentoonstellingen hebben altijd een relatie […]

Herplaatsen en herbestemmen collectieHet goed zorgen voor een museale collectie kost veel menskracht en middelen. Deze zijn in het Bijbels Museum beperkt. In het licht van de nieuwe koers, was het niet meer noodzakelijk dat het Bijbels Museum zelf een eigen collectie beheerde en onderhield. Het bestuur van het Bijbels Museum besloot daarom om de […]

Model van de Tabernakel, collectie ds. Leendert Schouten (foto Chris van Houts/Bijbels Museum)

In de collectie van ds. Leendert Schouten staan de – in zijn opdracht midden 19e eeuw gemaakte – modellen van de Tabernakel en de Tempelberg/Haram al-Sharif centraal. De Tabernakel In 1852 ontving Leendert Schouten – als 24-jarige student theologie in Utrecht – iedere veertien dagen bezoekers voor zijn model van de tabernakel. De tabernakel betekent […]