Zondvloed nu

2 februari 2018 - 17 juni 2018

Over de hele wereld komen verhalen voor een alles vernietigende watermassa: de zondvloed. Met de tentoonstelling Zondvloed nu laten negen fotografen zich inspireren door dit oeroude en universele verhaal. Welke betekenis heeft het verhaal van de zondvloed anno nu?

Zondvloed en de actualiteit

De negen fotografen, zowel opkomend als gevestigd, gingen voor het Bijbels Museum met deze vraag aan de slag. In hun werk geven de fotografen hun visie op het zondvloedverhaal. Het resultaat: divers werk met als rode draad reflectie en maatschappijkritiek. Behalve dat zij de vloed als dreiging zien, is er bij de fotografen ook ruimte voor hoop.

De fotografen hebben zich mede laten inspireren door zeven verhalenvertellers uit de christelijke, joodse en islamitische tradities.

Van Oetnapisjtim tot de Ark van Noach

Verhalen over de totale vernietiging van de wereld zijn van alle tijden, en komen voor in vele culturen en religies. De zondvloed wordt voor het eerst vermeld in het Mesopotamische Gilgamesj epos (ca. 1200 v. Chr.) waarin Oetnapisjtim samen met zijn gezin, hun vee en talloze andere dieren en zaden van gewassen de zondvloed overleeft.

Het bekendste verhaal over de zondvloed is het verhaal van Noach uit het eerste Bijbelboek Genesis. God straft de mensen voor hun slechtheid en het leiden van een verderfelijk leven met een allesvernietigende vloed. Noach krijgt de opdracht van God om een ark te bouwen om zijn gezin en van ieder diersoort één of zeven paar van deze zondvloed te redden. God sluit vervolgens een verbond dat er nooit meer een zondvloed zou komen. De regenboog dient als teken van dit verbond.

Meer over Zondvloed nu

Kom meer te weten over Zondvloed nu via onze publicatie en mini-documentaires met onder meer interviews met de fotografen en verhalen van de verhalenvertellers. De publicatie is te verkrijgen vanaf de opening van de tentoonstelling. De mini-documentaires worden vertoond op zaal, en zijn te zien op onze blog.

Zondvloed nu in het land

De tentoonstelling Zondvloed nu is tot en met 17 juni te zien in het Bijbels Museum, en reist vervolgens door naar de Kloosterkerk in Den Haag (zomer 2018) en de Grote Kerk in Zwolle (najaar 2018).

Fotografen: Anaïs López, Bruno van den Elshout, Cigdem Yuksel, Erik van Bemmel, Ingemar Jorijn Mulder, Ilvy Njikokiktjien, Martijn Fabrie, Monique Eller en Stephanie Nypels

Verhalenvertellers: Enis Odaci, Maarten Zweers, Marianne van Praag, Mariska van Beusichem, Nuweira Youskine en Rienk Lanooy en Rikko Voorberg

meld u aan voor de nieuwsbrief