Home - Tentoonstellingen

De vinger Gods in een mier

Prenten van J.J. Scheuchzer | Vanaf 14 februari 2017

Bijbelverhalen, hoe kunnen die in harmonie worden gebracht met  ontdekkingen van de wetenschap? Voor wetenschappers, predikanten, humanisten en leken was dat in de 17de eeuw, met de groei van de kennis over de wetten van de natuur, bron van veel discussie. Algemeen beschouwde men toen de wetenschap als een nieuwe manier om Gods almacht te doorgronden. De Bijbel zelf bleef het begin en het einde van alle kennis.

Johann Jakob Scheuchzer

De Zwitserse arts en natuurkundige Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) deed dat anders. Hij benutte de wetenschap om de bovennatuurlijke gebeurtenissen in de Bijbel te verklaren op basis van natuurwetten: de zondvloed, de mannaregen, de doortocht door de Rietzee.In Zwitserland werd dat beschouwd als ketterij, godslastering. Zijn boek Iobi Physica Sacra (Jobs Geestelijke Natuurkunde) mocht daar niet gedrukt worden. Uiteindelijk verscheen Physica Sacra in 1733-35 in het Duitse Augsburg, in vier delen. Tussen 1735 en 1738 verscheen Scheuchzers boek ook in het Nederlands, onder de titel Geestelijke Natuurkunde, in 15 delen. Graveur I.G. Pintz maakte de 760 gravures die de verklaringen van Scheuchzer illustreerde.

Prenten en geuren

Vanaf 14 februari zijn in de Bijbelzaal van het Bijbels Museum acht prenten te zien gebaseerd op Scheuchzers ideeën over de Bijbel en de natuur. Daarnaast kan je in deze presentatie over Scheuchzer geuren ruiken die bij deze prenten horen.

meld je aan voor de nieuwsbrief