Vrij schenken

Informatie vrij schenken

Naast periodiek schenken is het ook mogelijk om eenmalig of op momenten naar keuze een financiële bijdrage aan het Bijbels Museum te doen. U kunt uw donatie storten op het rekeningnummer NL31INGB0003186300 t.n.v. Stichting Bijbels Museum te Amsterdam.

Een gift aan Stichting Bijbels Museum is een mogelijke aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting. Het totaal van uw giften dient boven 1% van uw drempelinkomen te liggen. Wat u meer hebt gedoneerd dan dit drempelbedrag mag u aftrekken, tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Wanneer u de periodieke schenking in een notariële akte laat vastleggen is deze volledig en zonder beperkingen aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. 

Geefwet 

Per 1 januari 2012 is de nieuwe geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil daarmee de giften aan cultuur stimuleren. Een interessante fiscale maatregel is de invoering van een ‘multiplier’ op giften aan cultuur. Een gift aan een culturele instelling, zoals het Bijbels Museum, levert tijdelijk (voor de komende vijf jaar) extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan het Bijbels Museum met een ‘multiplier’ van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. De Geefwet is van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen.

Rekeningnummer 

Uw eenmalige schenking kunt u doen op bankrekeningnummer NL31INGB0003186300 ter name van Stichting Bijbels Museum. 

ANBI 

Ook het Bijbels Museum is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). ANBI instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het Bijbels Museum. Kijk voor meer informatie op www.ANBI.nl.

Persoonlijk advies 

Voor persoonlijk overleg of meer informatie neemt u contact op met Marjolein Marreveld.
E donateurs@bijbelsmuseum.nl  T 020 6242 436

Meld je aan voor de nieuwsbrief