Periodiek schenken

Informatie over periodiek schenken

Als u regelmatig en over een langere periode een bedrag schenkt voor het behoud van ons museum, biedt u het Bijbels Museum zekerheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Geefwet

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil daarmee de giften aan cultuur stimuleren. Een interessante fiscale maatregel is de invoering van een "multiplier" op giften aan cultuur. Een gift aan een culturele instelling, zoals het Bijbels Museum, levert tijdelijk (voor de komende vijf jaar) extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan het Bijbels Museum met een "multiplier" van 25 % verhogen.De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. De Geefwet is van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen. Voor een eenmalige schenking geldt een aftrekdrempel (1% van het verzamelinkomen). Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan kunt u een periodieke schenking voor vijf jaar of meer afspreken met het Bijbels Museum. Kijk voor meer informatie en voor rekenvoorbeelden op www.belastingdienst.nl of www.schenkenservice.nl.

Rekeningnummer

Uw schenking kunt u doen op bankrekeningnummer NL31INGB0003186300 ter name van Stichting Bijbels Museum.

ANBI

Ook het Bijbels Museum is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). ANBI instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het Bijbels Museum. Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Eenvoudiger periodiek schenken vanaf 2014

Sinds januari 2014 is er geen tussenkomst van een notaris meer noodzakelijk, wat het aangaan van een overeenkomst eenvoudiger maakt. Notarieel mag natuurlijk altijd nog - bij een jaarlijkse bedrag vanaf € 120,- neemt het Bijbels Museum de notariskosten voor zijn rekening.

Aanmelden

Download hieronder de formulieren overeenkomst periodiek schenken zonder notaris. Als u wilt dat de schenking automatisch wordt geïncasseerd, vul dan ook de betalingsvolmacht in.

De uitgeprinte formulieren kunt u invullen en kosteloos retour zenden aan: Bijbels Museum Donateursadministratie Antwoordnummer 7857 1000 RA Amsterdam

Wij kunnen u de formulieren ook desgewenst toesturen.

Persoonlijk advies

Voor meer informatie neemt u contact op met Marjolein Marreveld. T: +31 (0)20 6242 436 E: donateurs@bijbelsmuseum.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief