Over de organisatie

De statutaire naam het Bijbels Museum is Stichting Bijbels Museum. 

Contactgegevens

Bezoekadres:                   Herengracht 366-368
Postadres:                        Postbus 3606
                                       1001 AK Amsterdam

T: +31 (0)20 6242 436
E: info@bijbelsmuseum.nl

KvK: 41199211 t.n.v. Stichting Bijbels Museum
RSIN: 3559907

Missie en doelstellingen

Missie: Het Bijbels Museum geeft inzicht in de invloed van de bijbel op de westerse cultuur in het verleden en heden en draagt daarmee bij aan onze samenleving en de rol daarin van de godsdiensten. Het museum doet dit door middel van uitwisseling van kennis en ervaring in samenwerking met anderen vanuit de bijzondere locatie van het monumentale Cromhouthuis aan de Herengracht te Amsterdam.

Doelstelling: De statutaire doelstelling van het Bijbels Museum is om in een museale context inzicht te geven in de geschiedenis, achtergrond, inhoud en invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur.

Bestuur

Dr. S. J. Noorda, Voorzitter Drs. M. L. Timmers Verhoeven, Penningmeester Prof. dr. J. W. van Henten Mw. mr. M. L. Bremer Mw. drs. C. Broers

Beloningsbeleid van het bestuur

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beloningsbeleid directie en medewerkers

De vaststelling van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn contractueel vastgelegd met directie en individuele medewerkers en de werkgever (Stichting Bijbels Museum).

meld je aan voor de nieuwsbrief