Over de organisatie

Missie en doelstellingen

Missie: Het Bijbels Museum geeft inzicht in de invloed van de bijbel op de westerse cultuur in het verleden en heden en draagt daarmee bij aan onze samenleving en de rol daarin van de godsdiensten. Het museum doet dit door middel van uitwisseling van kennis en ervaring in samenwerking met anderen vanuit de bijzondere locatie van het monumentale Cromhouthuis aan de Herengracht te Amsterdam.

Doelstelling: De statutaire doelstelling van het Bijbels Museum is om in een museale context inzicht te geven in de geschiedenis, achtergrond, inhoud en invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur.

Bestuur

Dr. S. J. Noorda, Voorzitter
Drs. M. L. Timmers Verhoeven, Penningmeester
Prof. dr. J. W. van Henten
Mw. mr. M. L. Bremer
Mw. drs. C. Broers

Beloningsbeleid van het bestuur

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beloningsbeleid directie en medewerkers

De vaststelling van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn contractueel vastgelegd met directie en individuele medewerkers en de werkgever (Stichting Bijbels Museum).

Beleidsplan

In de samenvatting van het beleidsplan staat het beleid en de (toekomst) plannen van het Bijbels Museum in de periode 2013-2016. 

Beleidsplan 2013-2016

Jaarverslagen

Hieronder kunt u de jaarverslagen van het Bijbels Museum bekijken.

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2012
Financieel jaarverslag 2011

De statutaire naam het Bijbels Museum is Stichting Bijbels Museum. 

KvK: 41199211 t.n.v. Stichting Bijbels Museum RSIN: 3559907

meld u aan voor de nieuwsbrief