Over de organisatie

Missie en doelstellingen

Het Bijbels Museum wil voor deze tijd relevante verhalen delen met een zo groot mogelijk publiek. Verhalen die met zingeving te maken hebben en mensen inspireren. We doen dat met reizende tentoonstellingen en activiteiten die we zelf of met coproducenten cureren. We presenteren ons werk op verschillende plekken in het land samen met partners; in musea, in monumentale kerken en in publieke gebouwen bijvoorbeeld. De tentoonstellingen hebben altijd een relatie met de Bijbel; met een bijbelverhaal of een bijbels thema. Vaak raken ze aan het gedachtengoed van meerdere religies tegelijk. We nodigen geregeld kunstenaars uit om nieuw werk voor ons te maken. Met onze exposities willen we de bezoeker in het hart raken, zachtmoedig confronteren, inspireren en bemoedigen.

Beeld uit de tentoonstelling Zie mij. De Bijbel in 609 foto's (Caroline Waltman)

Governance

Het Bijbels Museum heeft een directeur/bestuurder, aangesteld en gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

Directeur/bestuurder
Drs. C.F. (Carolien) Croon

Raad van Toezicht
Prof. Dr. M. (Manuela) Kalsky, voorzitter
Mr. B.P. (Babette) Aalberts, lid
Mr. G. E. (Gerard) Endedijk, 
Dhr. K.A. (Kees) Mylanus, lid

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De vaststelling van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn contractueel vastgelegd met directie en individuele medewerkers en de werkgever (Stichting Bijbels Museum).

Jaarverslagen

Hieronder kunt u de jaarverslagen van het Bijbels Museum bekijken.

Bestuurs- en activiteitenverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019

Bestuurs- en activiteitenverslag 2018
Financieel jaarverslag 2018

Bestuurs- en activiteitenverslag 2017
Financieel jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2015

Ondertekende exemplaren van de jaarrekening zijn op te vragen bij het bureau van het Bijbels Museum.

De statutaire naam het Bijbels Museum is Stichting Bijbels Museum. 

KvK: 41199211 t.n.v. Stichting Bijbels Museum RSIN: 3559907

Meld je aan voor de nieuwsbrief