Home - Nieuws

Vacatures: toezichthouder gezocht

28 september 2020

Het Bijbels Museum zoekt

TOEZICHTHOUDER (onbezoldigd) ter uitbreiding van de Raad van Toezicht

De toezichthouder heeft bij voorkeur een theologische achtergrond en is werkzaam dan wel bekend met een of meerdere niet-westerse kerkgemeenschappen. De toezichthouder onderschrijft de koers van het museum, en is bereid om daaraan bij te dragen met zijn/haar creativiteit, expertise en netwerk, als toezichthouder en ambassadeur van het museum.

Meer weten? Vacaturetekst toezichthouder.

Het Bijbels Museum heeft de afgelopen jaren een grote transitie doorgemaakt van museum met eigen gebouw en collectie naar een compacte cultuurproducent zonder eigen gebouw en zonder eigen collectie. Het museum houdt kantoor in Amsterdam, en produceert tentoonstellingen en activiteiten die het op verschillende plekken in het land in samenwerking met locatiepartners presenteert. Als laatste fase van de transitie wordt komend najaar de huisstijl en website van het museum volledig vernieuwd.

Het museum vaart een vooruitstrevende koers, met maatschappelijk relevante tentoonstellingen. Niet de waan van de dag, maar duurzame en universele thema’s staan in de tentoonstellingen en programma’s van het museum centraal. Voor veel tentoonstellingen wordt nieuwe kunst in opdracht van het museum gemaakt. Ook wordt met bruiklenen gewerkt. Geregeld staan in tentoonstellingen thema’s of verhalen centraal die in verschillende godsdiensten of stromingen van belang zijn.

Locatiepartners van het museum bevinden zich in verschillende steden in Nederland. Het gaat daarbij om grote monumentale kerken, middelgrote en kleine musea en om publieke instellingen (hogeschool, rechtbank, bibliotheek). De partners kunnen per tentoonstelling verschillen.

Het Bijbels Museum heeft circa 9.000 actieve donateurs die gezamenlijk een financiële basis onder de organisatie leggen. Het museum genereert voor ieder project externe projectfinanciering via publieke en private fondsen. Het ontvangt geen structurele overheidsfinanciering. Het museum is financieel gezond.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief