Inzendingen Open Call EXODUS online

The Power of Paralysis (still uit video) door Miloushka Bokma

Bijna 400 kunstwerken zijn inmiddels ingezonden voor de Open Call EXODUS. De curerende commissie onder leiding van Yuki Kho heeft een eerste selectie gemaakt, te zien op de Online tentoonstelling – EXODUS.NU

Doe ook mee. Inzenden van nieuw of bestaand werk is mogelijk tot 15 november via www.exodus.nu