Portret van Jezus

Een bijzonder stuk in de opstelling van het Bijbels Museum is het Portret van Jezus (bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Een prachtig klein, bijna poëtische verbeelding, draagt de titel “Hoofd van Christus”. Na onderzoek is gebleken dat het werk met zekerheid afkomstig is uit het atelier van Rembrandt. In hoeverre de meester zelf hieraan heeft gewerkt, hebben we niet kunnen vaststellen.

Op reis

In 2011 is het portretje voor langere tijd op reis gegaan naar Frankrijk en Amerika. Wendy van Lith heeft het portretje nauwlettend in de gaten gehouden en het gevolgd op zijn reis naar Frankrijk en Amerika. Wilt u meer weten over het onderzoek en de bijzondere reis die het portretje heeft gemaakt kijk dan op Wendy's blog Christus op reis.

Bijbels Museum Portretje van Jezus

Meld je aan voor de nieuwsbrief