Huidige koers Bijbels Museum

7 juni 2018

Het Bijbels Museum werkt aan een nieuwe koers. Van een 'museale plek met bijzondere Bijbelse collecties', focust het museum zich de komende jaren in toenemende mate op de realisatie van eigentijdse, inspirerende tentoonstellingen met een Bijbels thema. Deze exposities reizen aansluitend door het land. 

Aanleiding voor de koerswijziging is een veranderde financiële situatie. Sinds begin 2017 ontvangt het Bijbels Museum geen structurele overheidssteun meer. Het museum is sindsdien volledig afhankelijk van (particuliere) giften en van projectbijdragen van fondsen. Vanwege de beperkte financiering en bescheiden bezetting moeten er in het museum scherpe keuzes gemaakt worden. Het behoud en beheer van de collecties drukt zwaar op de begroting; om de collecties op een professionele manier in goede conditie te houden is behalve toewijding ook geld nodig. Het bestuur van het Bijbels Museum heeft dan ook besloten om de taak van bewaren en beheren van de collectie af te stoten en de collecties te herplaatsen bij andere erfgoedorganisaties. Dit besluit wordt de komende jaren op zeer zorgvuldige wijze, en volgens de regels die daarvoor gelden in de museumwereld, uitgevoerd.

De nieuwe tentoonstellingskoers van het Bijbels Museum werpt nu al haar vruchten af. Het museum is de afgelopen jaren succesvol geweest in de realisatie van eigentijdse tentoonstellingen als Zie mij: de Bijbel in 609 foto’s, Zondvloed nu en Dit is mijn verhaal. Deze tentoonstellingen op basis van fotografie, soms in combinatie met video en audio, zijn behalve in het Bijbels Museum ook op andere plekken in het land te zien of te zien geweest.

Bijbels Museum Zondvloed nu op zaal

Meld je aan voor de nieuwsbrief