Home - Bijbelsmuseuminhetland

Kersttaferelen

Een tentoonstelling van prenten met kerstvoorstellingen.

Deze compacte tentoonstelling toont een collectie prachtige kerstprenten uit de 18e en 19e eeuw. Aan de hand van een collectie van 7 prenten wordt het kerstverhaal verteld. De expositie gaat in op vragen als, wat is er te zien op afbeeldingen van de geboorte van Jezus? Wie waren erbij in de stal in Bethlehem en hoe zijn zij door de jaren heen afgebeeld? Deze tentoonstelling geeft hier een mooi overzicht van.

Extra optie: voorafgaand aan of tijdens deze tentoonstelling kunt u ook nog kiezen voor de Lezing Kersttaferelen.

Praktische informatie

Zeven ingelijste prenten met kerstaferelen van Jozef Arpinas, Edmond Hédouin e.a.

Kosten lezing (excl. BTW): €150,00 (plus reiskostenvergoeding)
Kosten Kersttaferelen (incl. bruikleen, transport en verzekering)(excl. BTW): €250,00

Meld je aan voor de nieuwsbrief